AAA
AAA

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.PAH.ORG.PL

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Polskiej Akcji Humanitarnej (zwanej dalej Fundacją), sporządzoną w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego pah.org.pl

2. Każdego Użytkownika strony www.pah.org.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja (Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 78a, 00-145), która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. RODZAJ ZBIERANYCH PRZEZ FUNDACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

4. Podczas wizyty na stronie internetowej Fundacji, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego, itp.

5. Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

6. Strona internetowa www.pah.org.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze, powinien dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

7. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

8. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pah.org.pl mogą przestać być dostępne.

 

III. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

9. Wszystkie dane przetwarzane przez Fundację zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy użytkownik wyrazi zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników Serwisu.

10. Wypełniając formularz zapisu do Newslettera, Użytkownik zezwala także na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email. Celem zbierania informacji o adresie email jest informowanie o działaniach Fundacji, a także realizowanie akcji promocyjno-fundraisingowych.

11. Dane techniczne zbierane są w celu analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.pah.org.pl zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.

12. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Użytkownika. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

 

IV. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

13. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

14. Użytkownik może dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Fundacji o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

16. Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Fundacją, jeśli nie chce otrzymywać kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Fundację akcjach lub bieżącej działalności Fundacji, czy też próśb o wsparcie działań Fundacji. Oświadczenie Użytkownika spowoduje, że nie Fundacja nie będzie się z nim kontaktować we wskazanym przez niego zakresie. Dane osobowe Użytkownika zostaną w takim przypadku w bazie Fundacji i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Użytkownika określonych.

17. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Fundacji, nie Fundacja nie będzie mogła kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Fundacji.

 

V. Reklamacje

18. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

19. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji: Al. Solidarności 78a, 00-145, Warszawa.

20. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

21. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.

 

VI. Postanowienia końcowe

22. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.pah.org.pl

23. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres:
Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A
00-145 Warszawa
lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: pah@pah.org.pl.

24. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.